FONDY WOOD & Co.Fondy určené retailovým investorům

Fondy určené kvalifikovaným investorům

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Pro bližší informace o možnostech zainvestování do těchto fondů prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Název fondu Měna ISIN Datum NAV celkem NAV / podílový list
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 28.4.2017 76 381 746 1,3431
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 28.4.2017 50 730 541 0,5906
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 28.4.2017 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 28.4.2017 232 770 637 1,1142
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 28.4.2017 230 558 352 0,9061


Měsíční hodnoty - 3/2017
Název fondu Měna ISIN Vydané PL Hodnota v Kč Odkoupené PL Hodnota v Kč
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 1 931 524 2 596 548 0 0
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 1 588 953 1 765 887 4 716 446 5 250 099
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 1 057 509 944 632 6 302 247 5 644 137
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo