FONDY WOOD & Co.Fondy určené retailovým investorům

Fondy určené kvalifikovaným investorům

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Pro bližší informace o možnostech zainvestování do těchto fondů prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Název fondu Měna ISIN Datum NAV celkem NAV / podílový list
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 23.5.2017 79 159 708 1,3463
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 23.5.2017 52 057 396 0,6060
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 23.5.2017 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 23.5.2017 233 520 782 1,1157
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 23.5.2017 234 305 685 0,9226


Měsíční hodnoty - 4/2017
Název fondu Měna ISIN Vydané PL Hodnota v Kč Odkoupené PL Hodnota v Kč
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 0 0 0 0
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 18 476 593 20 572 164 258 031 287 467
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 3 707 472 3 359 527 1 191 760 1 069 673
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo