FONDY WOOD & Co.Fondy určené retailovým investorům

Fondy určené kvalifikovaným investorům

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Pro bližší informace o možnostech zainvestování do těchto fondů prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Název fondu Měna ISIN Datum NAV celkem NAV / podílový list
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 26.7.2017 81 708 038 1,3471
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 26.7.2017 50 580 358 0,5888
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 26.7.2017 245 075 030 0
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 26.7.2017 0 0,0000
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 26.7.2017 245 075 030 1,1156
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 26.7.2017 235 708 007 0,9341


Měsíční hodnoty - 6/2017
Název fondu Měna ISIN Vydané PL Hodnota v Kč Odkoupené PL Hodnota v Kč
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 0 0 0 0
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 10 589 670 11 841 520 470 406 526 165
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 10 589 670 11 841 520 470 406 526 165
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 270 957 249 448 455 228 415 415
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo