FONDY WOOD & Co.Fondy určené retailovým investorům

Fondy určené kvalifikovaným investorům

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Pro bližší informace o možnostech zainvestování do těchto fondů prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Název fondu Měna ISIN Datum NAV celkem NAV / podílový list
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 20.10.2017 84 380 516 1,3494
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 20.10.2017 48 815 152 0,5683
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 20.10.2017 552 795 1,1206
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 20.10.2017 245 601 657 1,1206
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 20.10.2017 239 883 284 0,9502
Realitní podfond I EUR CZ0008042124 31.12.2016 1 208 618 620 1,3097
Realitní podfond Šestka EUR CZ0008042256 31.12.2016 275 954 829 1,1748


Měsíční hodnoty - 9/2017
Název fondu Měna ISIN Vydané PL Hodnota v Kč Odkoupené PL Hodnota v Kč
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 0 0 0 0
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 932 686 1 046 373 224 098 251 669
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 242 702 227 070 797 048 744 739
Realitní podfond I EUR CZ0008042124 0 0 0 0
Realitní podfond Šestka EUR CZ0008042256 0 0 0 0
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo