FONDY WOOD & Co.Fondy určené retailovým investorům

Fondy určené kvalifikovaným investorům

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Pro bližší informace o možnostech zainvestování do těchto fondů prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Název fondu Měna ISIN Datum NAV celkem NAV / podílový list
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 28.3.2017 76 456 629 1,3444
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 28.3.2017 52 693 679 0,6134
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 28.3.2017 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 28.3.2017 212 118 795 1,1103
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 28.3.2017 225 176 358 0,8918


Měsíční hodnoty - 2/2017
Název fondu Měna ISIN Vydané PL Hodnota v Kč Odkoupené PL Hodnota v Kč
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 0 0 0 0
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 491 823 546 474 18 330 397 20 339 940
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 216 251 191 864 2 067 965 1 835 511
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo