FONDY WOOD & Co.Fondy určené retailovým investorům

Fondy určené kvalifikovaným investorům

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Pro bližší informace o možnostech zainvestování do těchto fondů prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Název fondu Měna ISIN Datum NAV celkem NAV / podílový list
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 22.11.2017 84 256 378 1,3474
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 22.11.2017 48 386 490 0,5633
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 22.11.2017 551 485 1,1178
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 22.11.2017 239 667 627 1,1178
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 22.11.2017 241 208 972 0,9614
Realitní podfond I EUR CZ0008042124 31.12.2016 44 730 519 1,3097
Realitní podfond Šestka EUR CZ0008042256 31.12.2016 10 212 984 1,1748


Měsíční hodnoty - 10/2017
Název fondu Měna ISIN Vydané PL Hodnota v Kč Odkoupené PL Hodnota v Kč
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 1 880 003 2 538 004 0 0
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 704 014 788 525 1 236 772 1 385 204
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 478 752 455 573 698 732 664 235
Realitní podfond I EUR CZ0008042124 0 0 0 0
Realitní podfond Šestka EUR CZ0008042256 0 0 0 0
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo