FONDY WOOD & Co.Fondy určené retailovým investorům

Fondy určené kvalifikovaným investorům

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Pro bližší informace o možnostech zainvestování do těchto fondů prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Název fondu Měna ISIN Datum NAV celkem NAV / podílový list
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 17.8.2017 81 805 749 1,3488
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 17.8.2017 48 721 554 0,5672
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 17.8.2017 551 860 1,1187
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 17.8.2017 245 067 710 1,1187
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 17.8.2017 236 307 422 0,9349
Realitní podfond I EUR CZ0008042124 31.7.2017 1 107 444 386 1,3097
Realitní podfond Šestka EUR CZ0008042256 31.7.2017 265 582 320 1,1748


Měsíční hodnoty - 7/2017
Název fondu Měna ISIN Vydané PL Hodnota v Kč Odkoupené PL Hodnota v Kč
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 1 852 744 2 494 349 0 0
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 488 433 544 554 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 1 781 137 1 986 468 1 212 527 1 354 092
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 705 461 653 513 602 331 561 738
Realitní podfond I EUR CZ0008042124 2 775 958 3 291 431 2 775 958 3 291 431
Realitní podfond Šestka EUR CZ0008042256 0 0 0 0
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo