FONDY WOOD & Co.Fondy určené retailovým investorům

Fondy určené kvalifikovaným investorům

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Pro bližší informace o možnostech zainvestování do těchto fondů prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Název fondu Měna ISIN Datum NAV celkem NAV / podílový list
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 15.12.2017 84 342 218 1,3488
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 15.12.2017 46 895 151 0,5459
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 15.12.2017 553 262 1,1214
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 15.12.2017 239 096 318 1,1214
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 15.12.2017 244 839 958 0,9704
Realitní podfond I EUR CZ0008042124 31.12.2016 44 730 519 1,3097
Realitní podfond Šestka EUR CZ0008042256 31.12.2016 10 212 984 1,1748


Měsíční hodnoty - 11/2017
Název fondu Měna ISIN Vydané PL Hodnota v Kč Odkoupené PL Hodnota v Kč
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 0 0 0 0
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 710 373 794 351 5 269 131 5 894 954
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 2 997 948 2 885 580 2 208 120 2 129 788
Realitní podfond I EUR CZ0008042124 0 0 0 0
Realitní podfond Šestka EUR CZ0008042256 0 0 0 0
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo