FONDY WOOD & Co.Fondy určené retailovým investorům

Fondy určené kvalifikovaným investorům

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Pro bližší informace o možnostech zainvestování do těchto fondů prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.

Název fondu Měna ISIN Datum NAV celkem NAV / podílový list
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 23.6.2017 79 303 762 1,3487
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 23.6.2017 48 794 611 0,5680
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 23.6.2017 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 23.6.2017 242 853 433 1,1171
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 23.6.2017 231 276 428 0,9153


Měsíční hodnoty - 5/2017
Název fondu Měna ISIN Vydané PL Hodnota v Kč Odkoupené PL Hodnota v Kč
Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 1 929 504 2 597 884 0 0
Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída D CZK CZ0008474004 0 0 0 0
All Weather dluhopisový fond Třída K CZK CZ0008474012 969 788 1 082 525 1 701 994 1 899 763
All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 279 318 257 657 2 292 693 2 111 401
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo