Změna úplaty za obhospodařování WOOD & Company Dluhopisového fondu

Vážení,

tímto vás informujeme, že s účinností od 1. ledna 2017 se mění úplata za obhospodařování WOOD & Company Dluhopisového fondu – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Úplata bude nově činit 0,30 % p.a. průměrné roční hodnoty fondového kapitálu. Maximální výše úplaty za obhospodařování dána statutem fondu je stanovena na 0,70 % p.a.Ostatní poplatky zůstávají beze změny.

Oznámení

29.06.2017

Zveřejnění Dodatečné zprávy k výroční zprávě WOOD & Company investiční společnost, a.s. za rok 2016

více
 
20.06.2017

Údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu a aktuální hodnotě investičních akcií podfondů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
06.06.2017

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond

více
 
26.05.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo