Změna úplaty za obhospodařování WOOD & Company Dluhopisového fondu

Vážení,

tímto vás informujeme, že s účinností od 1. ledna 2017 se mění úplata za obhospodařování WOOD & Company Dluhopisového fondu – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. Úplata bude nově činit 0,30 % p.a. průměrné roční hodnoty fondového kapitálu. Maximální výše úplaty za obhospodařování dána statutem fondu je stanovena na 0,70 % p.a.Ostatní poplatky zůstávají beze změny.

Oznámení

12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
17.02.2017

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s.

více
 
29.12.2016

Změna úplaty za obhospodařování WOOD & Company Dluhopisového fondu

více
 
26.10.2016

Oznámení o konci lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
05.10.2016

Oznámení o prodloužení lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo