Změna úplaty za obhospodařování WOOD & Company Dluhopisového fondu

Vážení,

tímto vás informujeme, že s účinností od 6. září 2016 se mění úplata za obhospodařování WOOD & Company Dluhopisového fondu – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s., a to z původních 0,40 % na 0,06 %. Maximální výše úplaty za obhospodařování dána statutem fondu je stanovena na 0,70 %.Ostatní poplatky zůstávají beze změny.

Oznámení

12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
17.02.2017

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s.

více
 
29.12.2016

Změna úplaty za obhospodařování WOOD & Company Dluhopisového fondu

více
 
26.10.2016

Oznámení o konci lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
05.10.2016

Oznámení o prodloužení lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo