Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond I.


VEŘEJNÁ VÝZVA K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ


Statutární ředitel společnosti

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.,

se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00,

IČO: 051 54 537

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka 21649

(dále jen „Fond“)tímto, v souladu s ustanovením § 163 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,

vyzývá

kvalifikované investory k úpisu investičních akcií vydávaných Fondem na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond I. (dále jen „Podfond“).


Bližší informace a podmínky úpisu investičních akcií Podfondu naleznete zde.

Oznámení

12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
17.02.2017

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s.

více
 
29.12.2016

Změna úplaty za obhospodařování WOOD & Company Dluhopisového fondu

více
 
26.10.2016

Oznámení o konci lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
05.10.2016

Oznámení o prodloužení lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo