Oznámení podílníkům o změně statutů

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Vážení,

tímto vás informujeme, že společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. aktualizovala v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a s nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, statuty následujících fondů:

U Dluhopisového fondu, který je fondem kvalifikovaných investorů, došlo kromě výše uvedené aktualizace k dílčí změně investiční strategie, kdy lze nově do jmění fondu nabývat instrument nesoucí riziko dluhových cenných papírů obsahující derivát (článek 6.5 písm. f) statutu fondu).

U Fondu zemědělských komodit, který je fondem kvalifikovaných investorů, došlo kromě výše uvedené aktualizace ke změně investiční strategie, a to k navýšení expozice na jednoho emitenta na 35 % (článek 6.9 písm. c) statutu fondu).

Podílníkům budou aktualizované statuty na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz zaslány prostředictvím e-mailu.

S pozdravem,


Jaroslav Krabec
Předseda představenstva

Ke stažení

WOOD&Co All Weather dluhopisový fond - statut
WOOD&Co Dluhopisový fond - statut
WOOD&Co Fond zemědělských komodit - statut

 
 
 
Printable logo