Oznámení o změně názvu fondu WOOD & Company Total Return Fund na WOOD & Company Dluhopisový fond

Společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s., oznamuje, že ke dni 15.12.2011 došlo k úpravě statutu fondu WOOD & Company Total Return Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s., zahrnující i změnu názvu na WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Důvodem změny bylo:

1) Přizpůsobení statutu novelizaci zákona o kolektivním investování provedenou zákonem č. 188/2011 Sb. a provádějící vyhlášce č. 194/2011 Sb., a

2) Přizpůsobení statutu skutečné investiční strategii tohoto fondu kvalifikovaných investorů, která vyplývá ze smluvních ujednání s jednotlivými investory. Skutečná investiční strategie Fondu neodpovídá strategii „total return“, nýbrž se jedná o investiční strategii konzervativního dluhopisového fondu investujícího převážně do státních dluhopisů. Z uvedeného důvodu došlo i ke změně názvu fondu na WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

S pozdravem
Představenstvo společnosti

Oznámení

12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
17.02.2017

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s.

více
 
29.12.2016

Změna úplaty za obhospodařování WOOD & Company Dluhopisového fondu

více
 
26.10.2016

Oznámení o konci lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
05.10.2016

Oznámení o prodloužení lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo