Oznámení o změně názvu fondu WOOD & Company Total Return Fund na WOOD & Company Dluhopisový fond

Společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s., oznamuje, že ke dni 15.12.2011 došlo k úpravě statutu fondu WOOD & Company Total Return Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s., zahrnující i změnu názvu na WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Důvodem změny bylo:

1) Přizpůsobení statutu novelizaci zákona o kolektivním investování provedenou zákonem č. 188/2011 Sb. a provádějící vyhlášce č. 194/2011 Sb., a

2) Přizpůsobení statutu skutečné investiční strategii tohoto fondu kvalifikovaných investorů, která vyplývá ze smluvních ujednání s jednotlivými investory. Skutečná investiční strategie Fondu neodpovídá strategii „total return“, nýbrž se jedná o investiční strategii konzervativního dluhopisového fondu investujícího převážně do státních dluhopisů. Z uvedeného důvodu došlo i ke změně názvu fondu na WOOD & Company Dluhopisový fond - otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

S pozdravem
Představenstvo společnosti

Oznámení

29.06.2017

Zveřejnění Dodatečné zprávy k výroční zprávě WOOD & Company investiční společnost, a.s. za rok 2016

více
 
20.06.2017

Údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu a aktuální hodnotě investičních akcií podfondů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
06.06.2017

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond

více
 
26.05.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo