Oznámení o technické přestávce


Představenstvo společnosti rozhodlo dne 19.12.2014 o vyhlášení technické přestávky v oceňování obhospodařovaných investičních fondů v následujícím rozsahu: posledním obchodním dnem v roce 2014 bude úterý 23.12.2014, tj. ke stanovení hodnoty podílových listů dojde naposledy v pondělí 29.12.2014 ze závěrečných cen dne 23.12.2014; prvním obchodním dnem v roce 2015 bude čtvrtek 8.1.2015, tj. ke stanovení hodnoty podílových listů dojde v pátek 9.1.2015 ze závěrečných cen dne 8.1.2015. V období technické přestávky společnost přerušuje stanovování aktuální hodnoty podílových listů a jejich uveřejňování a pozastavuje vydávání a odkupování podílových listů. To v praxi znamená, že pokyny k nákupu/odkupu podílových listů obdržené dne 30.12.2014 a ve dnech následujících budou vypořádány až po ukončení pozastavení, tj. kurzem platným pro den 9.1.2015. Hlavními důvody pro vyhlášení technické přestávky jsou účetní a daňové povinnosti obhospodařovaných fondů související s uzavřením účetního období a komplexní kontrola nastavení procesů pro nové účetní období.

Technická přestávka se týká fondů obhospodařovaných společností, jmenovitě:

Oznámení

29.06.2017

Zveřejnění Dodatečné zprávy k výroční zprávě WOOD & Company investiční společnost, a.s. za rok 2016

více
 
20.06.2017

Údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu a aktuální hodnotě investičních akcií podfondů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
06.06.2017

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond

více
 
26.05.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo