Oznámení o technické přestávce


V souvislosti se závěrkovými operacemi na konci roku rozhodlo představenstvo společnosti dne 13.12.2013 o vyhlášení technické přestávky v oceňování investičních fondů na přelomu let 2013 / 2014, a to v následujícím rozsahu: posledním obchodním dnem v roce 2013 bude pátek 20.12.2013, tj. ke stanovení hodnoty podílových listů dojde naposledy v pondělí 23.12.2013 ze závěrečných cen dne 20.12.2013; prvním obchodním dnem v roce 2014 bude pátek 3.1.2014, tj. ke stanovení hodnoty podílových listů dojde v pondělí 6.1.2014 ze závěrečných cen dne 3.1.2014. V období technické přestávky společnost přerušuje stanovování aktuální hodnoty podílových listů a jejich uveřejňování a pozastavuje vydávání a odkupování podílových listů.

Oznámení

12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
17.02.2017

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s.

více
 
29.12.2016

Změna úplaty za obhospodařování WOOD & Company Dluhopisového fondu

více
 
26.10.2016

Oznámení o konci lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
05.10.2016

Oznámení o prodloužení lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo