Oznámení o technické přestávce ve vydávání a odkupu podílových fondů obhospodařovaných společností Wood & Company Investiční společnost, a.s.

18.12.2009

Společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost) oznamuje, že se letos rozhodla využít možnosti vyhlásit ve spolupráci s Asociací pro kapitálový trh technickou přestávku ve stanovování hodnoty vlastního kapitálu na podílový list a pozastavit zároveň vydávání a odkupování podílových listů všech fondů obhospodařovaných Společností na přelomu roku 2009/2010.
Jedná o technickou přestávku v délce šesti pracovních dní, a to od 29.12.2009 do 6.1.2010. Posledním obchodním dnem je pondělí 28.12.2009 a prvním obchodním dnem je čtvrtek 7.1.2010. V pondělí 28.12.2009 tedy bude Společnost přijímat poslední pokyny k nákupu či odkupu podílových listů níže uvedených fondů.

Seznam fondů


Více informací o koordinaci Technické přestávky s Českou národní bankou naleznete v Tiskové zprávě na webových stránkách Asociace pro kapitálový trh www.akatcr.cz.

S pozdravem
Představenstvo společnosti

Oznámení

12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
17.02.2017

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s.

více
 
29.12.2016

Změna úplaty za obhospodařování WOOD & Company Dluhopisového fondu

více
 
26.10.2016

Oznámení o konci lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
05.10.2016

Oznámení o prodloužení lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo