Oznámení o převodu obhospodařování a sloučení fondů

27.12.2010

WOOD & Company investiční společnost, a.s., informuje podílníky, že ke dni 1.1.2011 budou fondy WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s., a WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s., na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 26. 11. 2010 převedeny do obhospodařování společnosti Conseq investiční společnost, a.s. Veškeré informace o uvedených fondech naleznete od 1. 1. 2011 na www.conseq.cz.

Ke dni 9.3.2011 budou také na základě rozhodnutí České národní banky ze dne 7. 12. 2010 sloučeny podílové fondy WOOD & Company Money Czech Crown Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s., a WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s., s přejímajícím podílovým fondem Conseq státních dluhopisů, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost.

Svěření fondů určených pro drobné investory do rukou renomované investiční společnosti Conseq investiční společnost, a.s., je součástí strategie WOOD & Company investiční společnost, a. s. Její vedení se hodlá plně věnovat rozvoji aktivit v segmentu institucionální a privátní klientely, a proto firma oblast retailového asset managementu opouští.


Otázky a odpovědi o převodu fondů Select Balanced Fund a Real Estate Fund do investiční společnosti Conseq

Otázky a odpovědi o sloučení fondů Money Czech Crown Fund a Soft Click Fund s fondem Conseq státních dluhopisů

Oznámení

29.06.2017

Zveřejnění Dodatečné zprávy k výroční zprávě WOOD & Company investiční společnost, a.s. za rok 2016

více
 
20.06.2017

Údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu a aktuální hodnotě investičních akcií podfondů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
06.06.2017

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond

více
 
26.05.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo