Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu WOOD & Company Real Estate Fund, WOOD & Company investiční společnost, a.s..

Společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost) informuje podílníky, že dne 11. června 2010 v 18:25 rozhodlo představenstvo Společnosti o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond") a to až do odvolání, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Společnost upozorňuje, že pokud do této doby nepominou skutečnosti, na základě kterých došlo k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů, představenstvo může rozhodnout o dalším pozastavení.

Vlastní kapitál na podílový list fondu bude nadále vypočítáván. V souvislosti s výše uvedenou skutečností představenstvo Společnosti rozhodlo o snížení odměny za obhospodařování majetku Fondu po dobu pozastavení vydávání a odkupování podílových listů Fondu ze současných 0,9% p.a. na 0,45 % p.a..

Důvodem pozastavení je situace na trhu německých nemovistostních fondů, v nichž je v současné době zainvestováno zhruba 95% celkového majetku Fondu, jmenovitě AXA Immoselect, CS EUROREAL, DEGI International, KanAm grundinvest a SEB ImmoInvest. Výše uvedené fondy v období od listopadu 2009 do května 2010 pozastavily v souladu s německou legislativou z důvodu nízké likvidity vydávání a odkupování vlastních podílových listů. Fond tak momentálně nedisponuje dostatečnou likviditou a v případě došlé žádosti o zpětný odkup podílových listů by nebyl schopen vygenerovat dostatek peněžních prostředků na výplatu (na toto riziko společnost upozorňuje v článku 4 odst. 3 písm. d) statutu Fondu) bez toho, aby poškodil zájmy stávajících podílníků Fondu. Výše zmíněné fondy sice avizují předpokládaná data obnovy vydávání a odkupu podílových listů, nicméně dle německé legislativy mají možnost pozastavení vydávání a odkupování vlastních podílových listů prodlužovat až na dobu 2 let. Společnost bude soustavně sledovat, zda nepominul důvod k pozastavení a na změnu bude okamžitě reagovat obnovením vydávání a odkupování podílových listů Fondu.

S pozdravem

Představenstvo společnosti

Oznámení

29.06.2017

Zveřejnění Dodatečné zprávy k výroční zprávě WOOD & Company investiční společnost, a.s. za rok 2016

více
 
20.06.2017

Údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu a aktuální hodnotě investičních akcií podfondů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
06.06.2017

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond

více
 
26.05.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo