Oznámení o obnovení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu WOOD & Company Real Estate Fund

01.09.2010

Společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost) informuje podílníky, že dne 1. září 2010 v 16:30 rozhodlo představenstvo Společnosti o obnoveném pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond") a to až do odvolání, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Společnost bude soustavně sledovat, zda nepominul důvod k pozastavení a na změnu bude okamžitě reagovat obnovením vydávání a odkupování podílových listů. V opačném případě však může opět rozhodnout o obnovení pozastavení.Důvody pozastavení jsou popsány v oznámení ze dne 14.06.2010.

S pozdravem

Představenstvo společnosti

Oznámení

12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
17.02.2017

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s.

více
 
29.12.2016

Změna úplaty za obhospodařování WOOD & Company Dluhopisového fondu

více
 
26.10.2016

Oznámení o konci lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
05.10.2016

Oznámení o prodloužení lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo