Oznámení o obnovení pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu WOOD & Company Real Estate Fund

01.09.2010

Společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen Společnost) informuje podílníky, že dne 1. září 2010 v 16:30 rozhodlo představenstvo Společnosti o obnoveném pozastavení vydávání a odkupování podílových listů fondu WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen "Fond") a to až do odvolání, nejdéle však na dobu 3 měsíců. Společnost bude soustavně sledovat, zda nepominul důvod k pozastavení a na změnu bude okamžitě reagovat obnovením vydávání a odkupování podílových listů. V opačném případě však může opět rozhodnout o obnovení pozastavení.Důvody pozastavení jsou popsány v oznámení ze dne 14.06.2010.

S pozdravem

Představenstvo společnosti

Oznámení

29.06.2017

Zveřejnění Dodatečné zprávy k výroční zprávě WOOD & Company investiční společnost, a.s. za rok 2016

více
 
20.06.2017

Údaje o aktuální hodnotě fondového kapitálu a aktuální hodnotě investičních akcií podfondů WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
06.06.2017

Veřejná výzva k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond

více
 
26.05.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo