Oznámení o konci lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond I.


KONEC LHŮTY K ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ ZA POČÁTEČNÍ HODNOTU

Statutární ředitel společnosti

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. („Fond“),

oznamuje

konec lhůty k úpisu investičních akcií vydávaných Fondem na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond I. za počáteční hodnotu 1 EUR za jednu investiční akcii, a to ke dni 6. září 2016.


Dále se lhůty pro vydávání a odkupování investičních akcií Fondu řídí ustanoveními § 130 až § 141 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a statutem Fondu.

Oznámení

26.05.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
17.02.2017

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s.

více
 
29.12.2016

Změna úplaty za obhospodařování WOOD & Company Dluhopisového fondu

více
 
26.10.2016

Oznámení o konci lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo