Oznámení o technické přestávce v oceňování

Vážení klienti,

Česká národní banka akceptovala návrh AKAT (www.akatcr.cz) na technickou přestávku na přelomu roku 2012/2013, podle kterého bude možnost pozastavit stanovování aktuální hodnoty podílových listů a pozastavit obchodování s podílovými listy v délce trvání 6 pracovních dní (posledním obchodním dnem bude pátek 21.12.2012 a prvním obchodním dnem bude pondělí 7.1.2013). Kurz podílových listů vyhlašovaný pro toto období bude vyhlášen na základě ocenění fondů ke dni 20.12.2012. Tato hodnota bude zveřejněna a použita k vyhlášení ceny PL pro výše zmiňované období.

Rádi bychom Vás informovali, že se k této technické přestávce připojujeme.

Bližší informace o technické přestávce naleznete v přiložené tiskové zprávě(zde).

S pozdravem
Představenstvo společnosti

Oznámení

12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
17.02.2017

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s.

více
 
29.12.2016

Změna úplaty za obhospodařování WOOD & Company Dluhopisového fondu

více
 
26.10.2016

Oznámení o konci lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
05.10.2016

Oznámení o prodloužení lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo