Otevíráme další retailový fond „do každého počasí“

25.03.2014

Vedle již existujícího All Weather dluhopisového fondu rozšiřujeme naši nabídku retailových fondů „do každého počasí“ o nový fond s názvem All Weather růstový fond. Fond bude investovat globálně do akcií, dluhopisů i komodit, a to bez omezení regionem, sektorem či ratingem emitenta. Jeho flexibilní investiční strategie umožní nejen zvyšovat hodnotu podílového listu při rostoucích cenách aktiv na finančních trzích, ale vytvoří i prostor pro ochranu hodnoty podílového listu při poklesech na finančních trzích (v příloze článek z Hospodářských novin). Fond začíná nabízet podílové listy za svoji nominální hodnotu, tj. za 1 Kč. V případě zájmu o další informace nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese fondy@wood.cz.

Příloha: článek z Hospodářských novin

Oznámení

12.04.2017

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

více
 
17.02.2017

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s.

více
 
29.12.2016

Změna úplaty za obhospodařování WOOD & Company Dluhopisového fondu

více
 
26.10.2016

Oznámení o konci lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
05.10.2016

Oznámení o prodloužení lhůty k úpisu investičních akcií fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. na účet podfondu WOOD & Company Realitní podfond Šestka

více
 
Další oznámení
 
 

FONDY WOOD & Co.

Fondy Credit Suisse

 
Printable logo